Heartiest Congratulation to Prof. Dr. Khairiyah Mohd. Yusof

Heartiest Congratulation to Prof. Dr. Khairiyah Mohd. Yusof, Director, Centre for Engineering Education, Universiti Teknologi Malaysia on being conferred as the 2018 recipient of the IFEES (International Federation of Engineering Education Societies) Global Award of...

Maklumat Mengenai Program Educator 4.0 Universiti Awam

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah bersetuju untuk melaksanakan Program Educator 4.0 atau E-4.0 di peringkat Universiti Awam. Program ini merupakan satu usaha terfokus melahirkan 400 jurulatih/penggerak dalam kalangan...