CALI

Curriculum and Learning Innovation

Anugerah Ahli Akademik Harapan

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA PENCALONAN DAN PANDUAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UTM 2022

Maklumat Berkaitan:

1.0 NAMA ANUGERAH

Anugerah Ahli Akademik Harapan UTM

 

2.0 LATAR BELAKANG ANUGERAH

Anugerah Ahli Akademik Harapan UTM bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan berkaliber yang berumur tidak melebihi 40 tahun pada tahun yang dinilai.

Penerima Anugerah Ahli Akademik Harapan UTM ialah seorang ahli akademik yang mempamerkan kecemerlangan dalam pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, keterserlahan, kepimpinan dan libatsama komuniti di peringkat universiti atau kebangsaan atau antarabangsa.

Calon hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja.

 

3.0 TUJUAN ANUGERAH

Anugerah Ahli Akademik Harapan UTM ini bertujuan memberi pengiktirafan universiti bagi staf akademik yang mempamerkan kecemerlangan dalam pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, keterserlahan, kepimpinan dan libatsama komuniti di peringkat universiti atau kebangsaan atau antarabangsa. Ia akan menjadi satu platform bagi mengiktiraf serta menyanjung staf akademik yang telah menaikkan serta mengharumkan nama universiti di persada kebangsaan dan antarabangsa. Pemenang anugerah ini juga akan diketengahkan ke peringkat Anugerah Akademik Negara (AAN).

 

4.0 HADIAH

Nilai hadiah bagi penerima anugerah ini adalah seperti berikut:

 1. Wang tunai berjumlah RM 3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Sahaja)
 2. Trofi
 3. Sijil

 

5.0 KELAYAKAN CALON

SYARAT UMUM

 1. Permohonan/pencalonan Anugerah Ahli Akademik Harapan UTM dibuka hanya kepada staf akademik warganegara Malaysia.
 2. Permohonan bagi kategori ini terbuka kepada staf akademik yang berkhidmat sepenuh masa, atau berjawatan hakiki di UTM sepanjang tahun.
 3. Sekiranya tiada pemohon yang layak bagi kategori ini, maka anugerah
  bagi kategori ini tidak akan diberikan.

SYARAT PERMOHONAN

Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon berwibawa yang:

 1. Berumur tidak melebihi 40 tahun pada 1 Januari pada tahun 2022. (Lahir pada tahun 1982 ke atas)
 2. Berkhidmat sebagai pensyarah di IPT tempatan selama sekurang-kurangnya 5 tahun secara kumulatif (termasuk sekurang-kurangnya satu (1) tahun di UTM) dalam kerjaya akademik.
 3. Menerajui bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan kepimpinan akademik secara holistik.
 4. Mempamerkan wawasan dan kepakaran dalam bidang tujahan yang membawa kepada keterobosan ilmu.
 5. Telah menerima anugerah atau pengiktirafan akademik daripada profesional dan ilmiah yang berprestij di peringkat Universiti atau kebangsaan atau antarabangsa dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).
 6. Mempamerkan wawasan dan hala tuju kepimpinan kerjaya akademik yang mampan.

 

6.0 KAEDAH PENCALONAN

 1. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Pemilih Anugerah Ahl Akademik Harapan UTM ; atau
 2. Dicalonkan oleh Sekolah / Fakulti / PTJ ; atau
 3. Pencalonan diri sendiri melalui sokongan Sekolah / Fakulti / PTJ

 

7.0 KRITERIA PEMILIHAN

Kriteria penilaian merangkumi pencapaian seperti di bawah:

 1. Pengajaran dan pembelajaran
 2. Penemuan ilmu (penyelidikan dan penerbitan)
 3. Penjanaan nilai untuk negara
 4. Kepimpinan dan potensi sumbangan kepada masyarakat

 

8.0 PEMARKAHAN

BIL KOMPONEN SUB-KOMPONEN
ELEMEN WAJARAN
1 Pengajaran dan pembelajaran
 1.  Anugerah dan pengiktirafan
 2. Pengalaman mengajar/ Penyeliaan
 3. Kreativiti dan inovasi pembelajaran dan pengajaran
35%
2 Penemuan ilmu (penyelidikan dan penerbitan)
 1. Anugerah dan pengiktirafan
 2. Penerbitan
 3. Projek Penyelidikan
35%
3 Penjanaan nilai untuk negara
 1. Anugerah dan pengiktirafan
 2. Harta intelek dan pengkomersialan
 3. Perundingan
15%
4 Kepimpinan dan potensi sumbangan kepada masyarakat
 1. Anugerah dan pengiktirafan
 2. Pengalaman Pengurusan dan Kepimpinan Akademik
 3. Khidmat dan penglibatan dalam komuniti
15%
JUMLAH 100%

 

9.0. JADUAL PELAKSANAAN 

Jadual kerja pelaksanaan penilaian anugerah adalah seperti berikut:

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
1 Draf Iklan Web Citra Karisma 7 Mac – 12 April 2023 UTM CDex & BPO
2 Proses Permohonan/Pencalonan & Perakuan peringkat fakulti 7 Mac – 11 April 2023 Calon/Fakulti
3 Penyerahan Borang ke UTM CDex Sebelum 11 April 2023 Calon/Fakulti
4 Mesyuarat Penilaian Calon AAH 2022 28 April 2023 JK & UTM CDex
5 Penghantaran Maklumat Pemenang berserta Write-up 31 Mei – 9 Jun 2023 UTM CDex
6 Majlis Citra Karisma 2023 16 Ogos 2023  –

 

10.0  JAWATANKUASA PANEL PEMILIH

JAWATAN NAMA PTJ
Pengerusi Prof. Madya Ir. Dr. Hayati binti Abdullah UTM CDex
Ahli Panel
 
Prof. Madya Dr. Nurbiha binti A. Shukor UTM CDex
Prof. Emeritus Dato‘ Ir. Ts. Dr. Zainai bin Mohamed FTIR
Prof. Dr. Mohd Hafiz Dzarfan bin Othman Pej TNCPI
Prof. Madya Dr. Johari Surif CCIN
Prof. Madya Ts. Dr. Noor Azurati binti Ahmad @ Salleh ICC
Urusetia Pn. Nuril Aini binti Ahmad Tohid UTM CDex
Cik Priscilla Prapagara UTM CDex