BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM TELEHEALTH/NEUROSCIENCE

Artikel oleh Priscilla Prapagara

Urusetia

Disunting oleh Nuril Aini Ahmad Tohid

Penolong Pendaftar Kanan

Diterbitkan oleh Zul Azri

Webmaster UTM CDex

Pada 8 Mei 2023 (Isnin), Pusat Pemajuan Pembelajaran Digital dan Fleksibel (UTM CDex) telah menganjurkan satu Bengkel Pembangunan Program Telehealth/Neuroscience Baharu SHARP-FS bertempat di UTM Flexis D07, UTM Johor Bahru. Bengkel ini telah dijalankan dari jam 9.00 pagi sehingga 1.00 tengahari.  Seramai 17 peserta dari Fakulti Sains, sharps,Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan dan sekretariat UTM CDex telah menghadiri bengkel ini.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk membincangkan Struktur Kurikulum, Pelan Pengajian dan  soal-selidik Kajian Pasaran bagi program membangunkan program baharu iaitu Sarjana Muda Psikologi dengan Neurosains yang akan dilaksanakan secara Perkongsian Akademik Trans-Fakulti (PAKAT)

Pendaftaran bengkel bermula dari jam 8.30 pagi dan diikuti oleh taklimat bengkel oleh Prof. Madya Ts. Dr. Haslinda Mohamed Kamar selaku Pengurus CALI UTM CDex. Sesi pertama perbincangan Struktur Kurikulum dan Pelan Pengajian mengikut fakulti dan diikuti oleh sesi kedua dan ketiga mengenai soal-selidik Kajian Pasaran.

Pada jam 1.00 tengahari bengkel ditangguhkan dan akan disambung semula dalam masa yang terdekat. Peserta bengkel perlu membuat beberapa persediaan dari bengkel pertama ini dan dikongsikan dahulu melalui Group Whatsapp Telehealth/Neuroscience sebelum bengkel kedua yang akan diadakan jangkaan pada bulan Julai.

Related Articles

Related
Ikon EKSA 2023 Zon Oren

Ikon EKSA 2023 Zon Oren

Ketua Zon Oren Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Pengerusi Zon Oren Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Webmaster UTM CDex Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Zon Oren, Pusat Pemajuan Pembelajaran Digital dan Fleksibel...

read more
Gotong-Royong EKSA Zon Oren Bil.1/2024

Gotong-Royong EKSA Zon Oren Bil.1/2024

Ketua Zon Oren Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Pengerusi Zon Oren Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Webmaster UTM CDex PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL (UTM CDex) Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)...

read more
Majlis Penutup Minggu Lestari JTNCAA

Majlis Penutup Minggu Lestari JTNCAA

Jawatankuasa ProgramJawatankuasa ProgramPegawai Tadbir (Pereka)Webmaster UTM CDexPada 26 Disember 2023 (Selasa), YBrs. Prof. Dr. Mohd. Shafry bin Mohd. Rahim, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) telah dijemput bagi merasmikan Majlis Penutup Minggu...

read more