BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM TELEHEALTH/NEUROSCIENCE

Artikel oleh Priscilla Prapagara

Urusetia

Disunting oleh Nuril Aini Ahmad Tohid

Penolong Pendaftar Kanan

Diterbitkan oleh Zul Azri

Webmaster UTM CDex

Pada 8 Mei 2023 (Isnin), Pusat Pemajuan Pembelajaran Digital dan Fleksibel (UTM CDex) telah menganjurkan satu Bengkel Pembangunan Program Telehealth/Neuroscience Baharu SHARP-FS bertempat di UTM Flexis D07, UTM Johor Bahru. Bengkel ini telah dijalankan dari jam 9.00 pagi sehingga 1.00 tengahari.  Seramai 17 peserta dari Fakulti Sains, sharps,Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan dan sekretariat UTM CDex telah menghadiri bengkel ini.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk membincangkan Struktur Kurikulum, Pelan Pengajian dan  soal-selidik Kajian Pasaran bagi program membangunkan program baharu iaitu Sarjana Muda Psikologi dengan Neurosains yang akan dilaksanakan secara Perkongsian Akademik Trans-Fakulti (PAKAT)

Pendaftaran bengkel bermula dari jam 8.30 pagi dan diikuti oleh taklimat bengkel oleh Prof. Madya Ts. Dr. Haslinda Mohamed Kamar selaku Pengurus CALI UTM CDex. Sesi pertama perbincangan Struktur Kurikulum dan Pelan Pengajian mengikut fakulti dan diikuti oleh sesi kedua dan ketiga mengenai soal-selidik Kajian Pasaran.

Pada jam 1.00 tengahari bengkel ditangguhkan dan akan disambung semula dalam masa yang terdekat. Peserta bengkel perlu membuat beberapa persediaan dari bengkel pertama ini dan dikongsikan dahulu melalui Group Whatsapp Telehealth/Neuroscience sebelum bengkel kedua yang akan diadakan jangkaan pada bulan Julai.

Related Articles

Related
Program Jumud, Beku, Lupus (JBL)

Program Jumud, Beku, Lupus (JBL)

UrusetiaPenolong Pendaftar KananWebmaster UTM CDexBengkel JBL ini telah dijalankan dalam beberapa siri dan dihadiri oleh wakil dari Jabatan AMD, SRAdS, UTM iLeaGue, QRiM dan UTM CC. Bengkel siri ke-2 telah dijalankan pada 19 September 2022 di Hotel Pulai Spring johor...

read more
Majlis Sesi Clock Out Persaraan Pengarah UTM CDex

Majlis Sesi Clock Out Persaraan Pengarah UTM CDex

UrusetiaPenolong Pendaftar KananWebmaster UTM CDexSelepas itu sesi penyerahan hadiah oleh Pn. Nurul Nazihah Ismail mewakili warga UTM CDex dan diikuti oleh Pengerusi Kelab KAPELLA, Priscilla Prapagara. Turut dijalankan adalah aktivit penyerahan hadiah individu oleh...

read more
Taklimat Mata CPD Baharu UTM Untuk Staf UTM CDex

Taklimat Mata CPD Baharu UTM Untuk Staf UTM CDex

UrusetiaPenolong PendaftarWebmaster UTM CDexUniversiti Teknologi Malaysia (UTM) melalui Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan (CTLD) telah melaksanakan kaedah Pelaksanaan Latihan Berasaskan Kompetensi bagi permohonan kursus/latihan kepada staf Akademik dan...

read more