Maklumat Mengenai Program Educator 4.0 Universiti Awam

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah bersetuju untuk melaksanakan Program Educator 4.0 atau E-4.0 di peringkat Universiti Awam. Program ini merupakan satu usaha terfokus melahirkan 400 jurulatih/penggerak dalam kalangan...

New Academia Learning Innovation (NALI) 2018 Symposium

The UTM Academic Leadership Center (UTMLead) with Faculty of Education organized New Academia Learning Innovation (NALI) 2018 Symposium to further promote best practices and sharing of New Academia Learning Innovation implementation in higher education. It gathered 22...

OVER 1500 LIKES – THANK YOU!

We have reached 1500 likes through our facebook page. We just wanted to say a big thank you to everyone who follows and likes us. We really appreciate all the support you give. Thank you !! Mohd Nihra Haruzuan Bin Mohamad Said IT Manager , UTMLead, UTM...